Štrkový zásyp

Jednoduchá ochrana a zaťaženie plochých striech. 

Ak fóliu nechcete kotviť, alebo ju chcete ochrániť pred poveternostnými vplyvmi, najjednoduchším spôsobom zaťaženia je štrkový zásyp. Na štrkovanie striech sa používa vymývaný štrk frakcie 16-32. Pre oddelenie hydroizolácie a štrku používame geotextíliu s hmotnosťou aspoň 300 g/m2.

 

Kedy je vhodné strechu zaštrkovať?

 

Strechu by ste mali zaštrkovať ihneď po dokončení hydroizolácie. Nekotvená hydroizolácia na plochej streche podlieha saniu vetra a pri silnom nárazovom vetre môže dôjsť aj k poškodeniu fólie a taktiež k rozhádzaniu tepelnej izolácie. 

 

Aká je hmotnosť a hrúbka štrku?

 

Minimálna odporúčaná hrúbka vrstvy štrku je 5 cm. Pri vyšších budovách a veternejších oblastiach však býva navrhovaná aj vyššia vrstva, preto je vhodné riadiť sa projektom.

Objemová hmotnosť štrku frakcie 16-32 je približne 1,6 t/m3. Pri piatich centimetroch je teda hmotnosť približne 80 kg/m2.